Rezerwaty Przyrody i Parki Narodowe w Europie


Idź do treści

Rezerwaty i parki narodowe - Polska

Parki Narodowe w Europie

Na terenach Polski istnieją 82 parki krajobrazowe oraz 19 parków narodowych. Parkiem objętym ochroną najwcześniej był najsłynniejszy i najstarszy co za tym idzie Białowieski Park Narodowy. Historia Puszczy Białowieskiej przedstawia się następująco, w 1921 roku została uznana za teren chroniony, w 1932 roku stając się rezerwatem, by w końcu w roku 1974 stać się parkiem narodowym, uzyskując 3 lata później wpis na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego. Na jego terenie występuje ponad 200 gatunków ptaków i ponad 60 gatunków ssaków. Z kolei największym polskim parkiem narodowym jest Biebrzański Park Narodowy, na terenie którego występują unikalne w Europie tereny podmokłe, jego powierzchnię szacuje się na około 600 km.

Dzięki temu iż już w XVII wieku zakazano polowań na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, żubry przetrwały aż do naszych czasów.

Geneza powstania | Eksploatacja | Historia Ochrony Przyrody | Parki Narodowe w Europie | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego