Rezerwaty Przyrody i Parki Narodowe w Europie


Idź do treści

Rezerwaty i parki narodowe - Historia Ochrony Przyrody

Idea aby chronić przyrodę nie jest nowością w Europie. W Wielkiej Brytanii już od XI wieku zaczęto obejmować ochroną tereny szczególnie ważne ze względu na tamtejszą roślinność, zwierzynę oraz tereny łowieckie (New Forest w Hampshire). Rozwój działalności przeciwdziałającej degradacji środowiska nastąpił na przełomie XIX i XX wieku. W Anglii już w roku 1895 National Trust, czyli Narodowy Fundusz na rzecz Renowacji Zabytków, zaczął przejmować ziemie pod kątem rezerwatów przyrody. Pierwsze parki narodowe powstały w Europie w 1909 roku na terenach Szwecji, a dokładniej na jej północnych terenach. Do roku 1930 na terenach całej Europy istniało już ponad 20 parków narodowych (21), o łącznej powierzchni ponad 5 tysięcy kilometrów (5762). Jak w dobrym kierunku poszły sprawy związane z ochroną środowiska pokazał rok 1997, kiedy to doliczono się ponad 2500 miejsc będących pod ochroną o łącznej powierzchni przekraczającej milion kilometrów!
Do danych tych nie wliczono terenów byłego Związku Radzieckiego, gdzie w tym czasie było około 600 obszarów podlegających ochronie. W większości parki narodowe i rezerwaty przyrody podlegały ochronie jedynie częściowej, a jedynie niewielki odsetek objęty był ochroną całkowitą.
Aż do 223 miejsc wzrosła Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego w Europie. Aby znaleźć się na takiej liście miejsce musi mieć szczególne znaczenie kulturalne i przyrodnicze. Uwzględnienie takich miejsc w tym rankingu ma zmobilizować poszczególne państwa do objęcia ich specjalną ochroną, zapewniając jednocześnie otrzymanie międzynarodowych dotacji. W Europie, zważając na jej długą historię kulturową, wiele pozycji na tej liście zajmują miejsca stworzone przez człowieka, jak np.: Stonehenge, Akropol czy Meteora, tzw. klasztory zawieszone w niebie w Grecji.
Ale na liście znajduje się również wiele miejsc stworzonych przez naturę, przykładem mogą być: Grobla Olbrzymów w Irlandii Północnej czy wyspy St. Kilda w Szkocji.
Jest i polski akcent na tej liście, mianowicie Białowieski Park Narodowy, na którego terenie znajdują się fragmenty pierwotnego lasu mieszanego, który jak wiadomo porastał sporą część Europy.

Grobla Olbrzymów w Irlandii Północnej zbudowana jest ze specyficznie uformowanych bloków bazaltu.

New Forest w Hampshire jest obszarem jako pierwszym objętym ochroną, juz w XI wieku. Dzięki temu zachowały się różne gatunki drzew, takie jak np: Buki.

Geneza powstania | Eksploatacja | Historia Ochrony Przyrody | Parki Narodowe w Europie | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego