Rezerwaty Przyrody i Parki Narodowe w Europie


Idź do treści

Na kontynencie Europejskim zachowało się stosunkowo niewiele pierwotnych zbiorowisk roślin i zwierząt. To dlatego europejscy obrońcy przyrody muszą zmagać się z o niebo większymi kłopotami niż ich koledzy na pozostałych kontynentach.Cały proces zmiany i przekształcania się środowiska naturalnego miał miejsce juz tysiące lat temu. Kiedy to rolnicy wycięli praktycznie wszystkie lasy rosnące na terenach centralnej Europy, tuż po zakończeniu epoki lodowej. W chwili obecnej pierwotne kompleksy leśne należą w Europie do rzadkości, co się z tym wiąże, gdy maleją zasoby tychże lasów, maleje również populacja licznych gatunków roślin i zwierząt. Nie można nie pominąć takiego czynnika jak rewolucja przemysłowa, postęp technologiczny, który jest nieunikniony niesie za sobą zwiększone zapotrzebowanie na najrozmaitsze surowce i materiały, również wzrost liczby ludności na świecie ma niezbyt pozytywny wpływ na przyrodę gdyż ze wzrostem liczby ludności wzrasta zapotrzebowanie na najróżniejsze surowce.

Oto zdjęcie ukazujące Park Narodowy Oulanka w Finlandii. Jako jeden z pierwszych objął ochroną pierwotne lasy mieszane, pokrywające większość obszaru Europy. Założony w 1956 roku.

Geneza powstania | Eksploatacja | Historia Ochrony Przyrody | Parki Narodowe w Europie | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego